Generalforsamling d.22.03.2018

frederikssund kunstforening logoFrederikssund Kunstforening indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 3, 3600 Frederikssund

NU ER VÆRKFORTEGNELSEN TIL UDLODNING HER. TRYK FOR AT SE OG HENTE


Dagsorden ifølge vedtægterne:

a: Valg af dirigent

b: Formanden aflægger beretning.

c: Kassereren forelægger det reviderede regnskab for sidste år.

d: Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.

Bestyrelsen:

Grethe Olsen afgår iflg. vedtægterne og ønsker genvalg, Ann Hanberg, Bodil Andreasen, Xenia Michaelsen og Vibeke Jacobsen er ikke på valg.

Suppleanter:

Gitte Stagis og Susanne Michaelsen ønsker genvalg som suppleanter.

Revisor: Hans Worch og Lars Michelsen genopstiller som revisorer.

Kommitterede til bestyrelsen: René Zorn, Helle Jensen, Lis Nielsen, Anita Støchkel (vagtordning) og vores trofaste vagter. Henrik Caspersen står som webmaster.

e: Fastsættelse af årskontingent for næste år. Bestyrelsen foreslår 300 kr.

f: Behandling af og evt. afstemning om rettidigt indkomne forslag.

Forslag til beslutning, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være tilsendt bestyrelsens formand senest 10 dage forinden.

Henvendelse: Formand Ann Hanberg, Asgård 2, 3600 Frederikssund, e-mail: formand@frederikssund-kunstforening.dk, tlf. 52771505.

g: Drøftelse uden afstemning af evt. andre sager.

h: Bortlodning af de indkøbte kunstgenstande.

Foredrag inden bortlodningen:

Elisabeth Holm Nielsen
Museumsleder Selsø Slot
Selsoe.dk

Efter generalforsamlingen og inden bortlodningen finder sted.

Bortlodning af indkøbte værker

Fotos af de indkøbte værker til udlodning kan ses på vores hjemmeside www.frederikssund-kunstforening.dk: Udlejning af værker 2018

Denne liste vil også blive fremlagt ved selve generalforsamlingen. Værkerne kan besigtiges på Elværket fra en time før generalforsamlingen starter.

Bortlodningsregler

1. Halvdelen af de indkøbte værker bortloddes blandt alle medlemmer, der har betalt rettidig.
2. Der kan ikke vælges ved fuldmagt på generalforsamlingen.
3. De resterende værker bortloddes blandt de fremmødte medlemmer der har betalt rettidigt.
4. Udtrukne fremmødte vælger værker i den rækkefølge, der udtrækkes.
5. Udtrukne under pkt. 1, der ikke er fremmødt, kan vælge værker på foreningens førstkommende udstilling. Der vælges efter først til mølle princippet. Udtrukne bliver kontaktet efter generalforsamlingen.
6. Der kan under pkt. 5 vælges ved fuldmagt.

NB! Kontingentet for sidste år skal være betalt sidste år, for at man kan deltage i bortlodningen.