Bliv medlem af Frederikssund Kunstforening

Som medlem af Frederikssund Kunstforening

  • Modtager du indbydelser til diverse udstillinger og arrangementer som vi planlægger 4 gange årligt.
  • Får du, som medlem, 10% rabat på indkøb over kr. 500,-. på vores egne udstillinger.
  • Du får mulighed for at leje indkøbte værker indtil de bliver udloddet.
  • Nu får du også rabat hos vores nabokunstforeninger, se separat faneblad.
  • Desuden deltager du i  lodtrækningen om indkøbte kunstværker, som bortloddes på den årlige generalforsamling.støt Frederikssund Kunstforening

Kontingent for kalenderåret 2020 er kr. 300,- for både personligt- og virksomheds medlemsskab.

Inbetaling. Hvis du allerede har et medlemsnummer kan du indbetale til 2670-400044817. Husk at angive medlemsnummer samt navn og at kontingentet skal være indbetalt i indeværende år for at deltage i udlodningen på generalforsamlingen i efterfølgende år.

Indmeldelse. 

Indmeldelse. Udfyld formularen, hvorefter vi vender tilbage med et medlemsnummer og betalingsinformation.
* Felter der skal udfyldes