Bliv medlem

Som medlem af Frederikssund Kunstforening

Modtager du indbydelser til diverse udstillinger og arrangementer som vi
planlægger fire gange årligt.

Får du, som medlem, 10%rabat på indkøb over kr. 500,- på vores egne udstillinger. 

Du får mulighed for at leje indkøbte værker indtil de bliver udloddet.

Nu får du også rabat for vores nabokunstforeninger, se separat faneblad.

Desuden deltager du i lodtrækningen om indkøbte kunstværker, som bortloddes
på den årlige generalforsamling

Frederikssund kunstforening

Kontigent

Kontingent for kalenderåret 2022, er kroner 300,-  for både personligt- og virksomheds medlemskab.2.

Beløbet bedes betalt senest d.31.marts 2022.

Indbetaling

Kontingent inbetales til Nordea på reg.nr. 2670 kontonr. 0400044817.
Husk at angive medlemsnummer samt navn og at kontingentet skal være indbetalt i indeværende år for at deltage i udlodningen på generalforsamlingen i efterfølgende år.

Indmeldelse

Kontakt os

NB! Ved indmeldelse accepterer jeg at jeg bliver skrevet op til foreningens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan altid afmeldes igen via et link nederst i hvert enkelt nyhedsbrev.