Generalforsamling d.9.06.2020

FREDERIKSSUND KUNSTFORENING

Frederikssund Kunstforening indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d.9.06.2020 kl. 19

i Kulturhuset Elværket

Ved kirken 3, 3600 Frederikssund

NU ER VÆRKFORTEGNELSEN TIL UDLODNING HER. TRYK FOR AT SE OG HENTE

Medlemsnyt

Vi har modtaget kr. 12.500.  Frederikssund Rotary Klub arrangerede et sæbekasseløb ved broindvielsen den 30.09.2019 og valgte at give halvdelen af overskuddet (kr. 37.500) til vinderen af løbet (Arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S), der kunne bestemme, hvem pengene skulle doneres til. De udvalgte var tre lokale foreninger, nemlig Frederikssund Kunstforening, Frederikssund Børneteater samt Musik over Fjorden med kr. 12.500 til hver.