Generalforsamling 14/9/2020

billedets navn

Billeder af udloddet kunst til genrealforsamlingen

Lina Murel Jardorf, Bronze (lykkelig) 15cm.

Merete Roy 90x70cm (sommerdage) Olie på lærred

Frank Buchgraitz (Flirteri i  en moden alder) 54×44 cm.

Merete Roy 33×43 cm. (evebtyrskoven)

Lina Murel Jardorf bog (et hjerte af bronze)

 

Anna Kryger, Keramik skål med træhank 23x13cm.

 

Anna Kryger, Keramik (nysgerrig mand med hus) hus-18x8cm mand-12x22cm

 

Anna Kryger, Keramik elefant – 14x14cm

 

Anna Kryger, Keramik skål – 26x13cm

 

Gerda Buchgraitz akryl på skifer (nøglen) 31x62cm

 

Billede10

Jan Schuler 20×20 cm

 

billedets navn

Jan Schuler 38×55 cm

 

Elsebeth Hutters fyrfadslamper, papir 9×17 cm

 

Billede17

Elsebeth Hutters fyrfadslamper, papir 9×17 cm

Billede20

Elsebeth Hutters skål, papir 13×16 cm

 

Billede22

Elsebeth Hutters skål, papir 12×18 cm

 

Billede16

Peter Haubro collage 31×33 cm

 

Billede19

Peter Haubro collage 31×44 cm

 

Billede21

Peter Haubro collage 50×65 cm

 

Billede23

Tove Bowyer kvindetorso i sten 9×22 cm

 

Billede25

Tove Bowyer kvindetorso i sten 5×10 cm

 

Billede26

Tove Bowyer dobbelt kvindetorso grøn/hvid ca. 20-30 cm

 

Årskort til Willumsens Museum

Årskort til Willumsens Museum

Årskort til Willumsens Museum

Billede27

Indrammet plakat 50×70 Doneret af Grethe Olsen

Følgebrev

Vedlagt fremsendes indbydelse til næste udstilling med fernisering lørdag den 12. september kl. 13-16.

Vi vedlægger også indkaldelse til årets generalforsamling.

Generalforsamlingen gennemføres mandag den 14. september, hvor vi overholder de gældende sikkerheds-anvisninger fra myndighederne og kommunen angående Covid19.

Der kan højst deltage 70 medlemmer i generalforsamlingen, som afholdes kun for medlemmer og ikke for ledsagere.

Deltagelse i generalforsamlingen kan kun ske ved tilmelding via mail til michaelsen_susanne@hotmail.com efter først til mølle princippet (vi stopper ved 70 tilmeldte).

Hvis du ikke kan sende en mail, kan du ringe til Vibeke på 2073 7244 mellem kl. 11 og 12 og tilmelde dig.

Svarfrist er onsdag den 9. september. Evt. overskydende pladser tildeles ved indgangen på dagen.

Grundet Covid19 og restriktionerne serveres ingen vin og chips, men salg af øl og vand vil finde sted.

Vi ser frem til at gennemføre årets generalforsamling på denne anderledes måde og glæder os til at se dig.

Mange hilsener fra Bestyrelsen                   31.08.20/vj

Indkaldelse

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

 

Mandag den 14. september 2020 kl. 19.00

i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 3, 3600 Frederikssund.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

a:​   Valg af dirigent

b:​   Formanden aflægger beretning.

c:​    Kassereren forelægger det reviderede regnskab for sidste år.

d:​   Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.   

 

Bestyrelsen: 

Grethe Olsen afgår iflg. vedtægterne og modtager genvalg.

Bodil Andreasen, Vibeke Jacobsen, Kirsten Drefeld og Gitte Stagis er ikke på valg

Bestyrelsen foreslår Benedicte Helvad som nyt medlem af bestyrelsen.

Suppleanter: 

Bestyrelsen foreslår Xenia Michaelsen som suppleant. 

Bestyrelsen foreslår Susanne Michaelsen som suppleant.

 

Revisorer:  Bestyrelsen foreslår Karin Hansen og Lars Michaelsen.

 

Kommitterede til bestyrelsen: René Zorn, Helle Jensen, Lis Nielsen og Anita Støchkel (vagtordning) samt Henrik Caspersen (webmaster).

                                                                                                                  

e:​    Fastsættelse af årskontingent for næste år. Bestyrelsen foreslår 300 kr. 

f:​    Behandling af og evt. afstemning om rettidigt indkomne forslag.

  Forslag til beslutning, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være

  tilsendt bestyrelsens formand senest 10 dage forinden. 

  Henvendelse: Formand Gitte Stagis, Vangedevej 3, 3600 Frederikssund,

  e-mail: formand@frederikssund-kunstforening.dk, tlf. 2068 1026.

g:​   Drøftelse uden afstemning af evt. andre sager. 

 

 

Efter generalforsamlingen  

 

Demonstration af portrætmaleri udskydes til forårets generalforsamling.

 

 

Bortlodning af indkøbte værker

 

Fotos af de indkøbte værker til udlodning kan før generalforsamlingen ses på vores hjemmeside  

www.frederikssund-kunstforening.dk

 

Denne liste vil også blive fremlagt ved selve generalforsamlingen. Værkerne kan besigtiges på Elværket fra en time før generalforsamlingen starter.

 

 

 

Bortlodningsregler

 

  1. Halvdelen af de indkøbte værker bortloddes blandt alle medlemmer, der har betalt rettidigt.
  2. Der kan ikke vælges ved fuldmagt på generalforsamlingen.
  3. De resterende værker bortloddes blandt de fremmødte medlemmer, der har betalt rettidigt.
  4. Udtrukne fremmødte vælger værker i den rækkefølge, der udtrækkes.
  5. Udtrukne under pkt. 1, der ikke er fremmødt, kan vælge værker på foreningens førstkommende udstilling. Der vælges efter først til mølle princippet. Udtrukne bliver kontaktet efter generalforsamlingen.
  6. Der kan under pkt. 5 vælges ved fuldmagt.

 

NB!     Kontingentet for sidste år skal være betalt sidste år, for at man kan deltage i

            bortlodningen.

Referat af generalforsamlingen i Frederikssund Kunstforening d 14. september 2020 i Elværket Frederikssund

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

 

Mandag den 14. september 2020 kl. 19.00

i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 3, 3600 Frederikssund.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

a:   Valg af dirigent

b:   Formanden aflægger beretning.

c:    Kassereren forelægger det reviderede regnskab for sidste år.

d:   Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.   

 

Bestyrelsen: 

Grethe Olsen afgår iflg. vedtægterne og modtager genvalg.

Bodil Andreasen, Vibeke Jacobsen, Kirsten Drefeld og Gitte Stagis er ikke på valg

Bestyrelsen foreslår Benedicte Helvad som nyt medlem af bestyrelsen.

Suppleanter: 

Bestyrelsen foreslår Xenia Michaelsen som suppleant. 

Bestyrelsen foreslår Susanne Michaelsen som suppleant.

 

Revisorer:  Bestyrelsen foreslår Karin Hansen og Lars Michaelsen.

 

Kommitterede til bestyrelsen: René Zorn, Helle Jensen, Lis Nielsen og Anita Støchkel (vagtordning) samt Henrik Caspersen (webmaster).

                                                                                                                  

e:    Fastsættelse af årskontingent for næste år. Bestyrelsen foreslår 300 kr. 

f:    Behandling af og evt. afstemning om rettidigt indkomne forslag.

  Forslag til beslutning, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være

  tilsendt bestyrelsens formand senest 10 dage forinden. 

  Henvendelse: Formand Gitte Stagis, Vangedevej 3, 3600 Frederikssund,

  e-mail: formand@frederikssund-kunstforening.dk, tlf. 2068 1026.

g:   Drøftelse uden afstemning af evt. andre sager. 

 

 

Efter generalforsamlingen  

 

Demonstration af portrætmaleri udskydes til forårets generalforsamling.

 

 

Bortlodning af indkøbte værker

 

Fotos af de indkøbte værker til udlodning kan før generalforsamlingen ses på vores hjemmeside  

www.frederikssund-kunstforening.dk

 

Denne liste vil også blive fremlagt ved selve generalforsamlingen. Værkerne kan besigtiges på Elværket fra en time før generalforsamlingen starter.

 

 

 

Bortlodningsregler

 

1.      Halvdelen af de indkøbte værker bortloddes blandt alle medlemmer, der har betalt rettidigt.

2.      Der kan ikke vælges ved fuldmagt på generalforsamlingen.

3.      De resterende værker bortloddes blandt de fremmødte medlemmer, der har betalt rettidigt.

4.      Udtrukne fremmødte vælger værker i den rækkefølge, der udtrækkes.

5.      Udtrukne under pkt. 1, der ikke er fremmødt, kan vælge værker på foreningens førstkommende udstilling. Der vælges efter først til mølle princippet. Udtrukne bliver kontaktet efter generalforsamlingen.

6.      Der kan under pkt. 5 vælges ved fuldmagt.

 

NB!     Kontingentet for sidste år skal være betalt sidste år, for at man kan deltage i

            bortlodningen.