FREDERIKSSUND KUNSTFORENINGS INKØBTE KUNST I 2022

Kunstværker til udlodning ved generalforsamling 2023