Frederikssund Kunstforening
indkalder til Ordinær Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00

i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 3, 3600 Frederikssund.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a:    Valg af dirigent

b:   Formanden aflægger beretning.

c:    Kassereren forelægger det reviderede regnskab for sidste år.

d:   Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.   

Bestyrelsen: 

Bodil Andreasen, Vibeke Jacobsen, Kirsten Drefeld og Gitte Stagis afgår iflg. Vedtægterne og modtager genvalg. Benedicte Helvad og Grethe Olsen er ikke på valg.

Suppleanter: 

Bestyrelsen foreslår Xenia Michaelsen som suppleant. 

Bestyrelsen foreslår Susanne Michaelsen som suppleant. 

Revisorer: 

Bestyrelsen foreslår Karin Hansen og Lars Michaelsen.

Kommitterede til bestyrelsen: 

René Zorn, Helle Jensen, Lis Nielsen og Anita Støchkel (vagtordning) samt Henrik Caspersen (webmaster).

e:    Fastsættelse af årskontingent for næste år. Bestyrelsen foreslår 300 kr. 

f:    Behandling af og evt. afstemning om rettidigt indkomne forslag.

       Bestyrelsen foreslår ændrede åbningstider til kun at være fredag, lørdag og søndag.

  Forslag til beslutning, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være

  tilsendt bestyrelsens formand senest 10 dage forinden. 

  Henvendelse: Formand Gitte Stagis, Vangedevej 3, 3600 Frederikssund,
  e-mail: formand@frederikssund-kunstforening.dk, tlf. 2068 1026.

g:    Drøftelse uden afstemning af evt. andre sager. 

havnebad frederikssund

Efter generalforsamlingen

Erik Huusfeldt Larsen, medlem af Frederikssund Ny Initiativråd, fortæller om det nye havnebad.

Bortlodning af indkøbte værker

Fotos af de indkøbte værker til udlodning kan før generalforsamlingen ses på vores hjemmeside.  

Denne liste vil også blive fremlagt ved selve generalforsamlingen. Værkerne kan besigtiges på Elværket fra en time før generalforsamlingen starter.

Bortlodningsregler:

  1. Halvdelen af de indkøbte værker bortloddes blandt alle medlemmer, der har betalt rettidigt.
  2. Der kan ikke vælges ved fuldmagt på generalforsamlingen.
  3. De resterende værker bortloddes blandt de fremmødte medlemmer, der har betalt rettidigt.
  4. Udtrukne fremmødte vælger værker i den rækkefølge, der udtrækkes.
  5. Udtrukne under pkt. 1, der ikke er fremmødt, kan vælge værker på foreningens førstkommende udstilling. Der vælges efter først til mølle princippet. Udtrukne bliver kontaktet efter generalforsamlingen.
  6. Der kan under pkt. 5 vælges ved fuldmagt.

NB!    Kontingentet for sidste år skal være betalt senest udgangen af sidste år, for at man kan deltage i bortlodningen.


Klik her at se vores indkøbt kunst

Nyhedsbrev

Vi inviterer gerne både medlemmer og gæster til ferniseringer.
Skriv dig op til nyhedsbrevet og få invitationer til vores udstillinger og arrangementer

Vi spammer ikke! Læs mere i vores privatlivspolitik